„DAR“ který otevírá lidská srdce

Dimash Kudaibergen

Dnes dvaceti pětiletý Dimash je původem z Kazachstánu. Má za sebou klasické hudební vzdělání, ale věnuje se contemporary hudbě, kde spojuje lidovou tvorbu s operou a pop-music. Na pódiích zpívá od pěti let. Má neuvěřitelný rozsah, šest oktáv a 2,5 tónu, od barytonu po soprán až k whistle registru (fistule), čímž trumfne i Mariah Carey. Nejvyšší notou, kterou kdy zazpíval a je zdokumentovaná, je D8. Účastnil se čínské soutěže profesionálních zpěváků Singer 2017, kde si získal oblibu a úžas celé Číny. Jeho vystoupení jsou plná emocí a dokážou člověka oslovit, i když nerozumí ani slovo. Zpívá ve 12-ti jazycích

Živý channeling je specifickou vnitřní (duchovní) komunikací lidské bytosti (člověka) s vyššími jemnohmotnými úrovněmi Vědomí různých bytostí. /přijal Zdenek Krejčík dne 23.2.2019 (na duchovní škole – Eva Puklová a Zdenek Krejčík Trnová)… po poslechu písně:

https://www.youtube.com/watch?v=Lfz-C9biUgc&list=RDhWOkD_-Y8pU&index=2

Jeho duch: …“čekal jsem, že mě někdo osloví …“ :))

Drazí,

budeme společně zpívat a budeme otevírat tu bránu lidskosti, tu naši vzájemnost a tu nádheru, kterou v sobě neseme a my ji doslova vyzpíváme, vyzpíváme ji ze svých srdcí a z hloubi. Já chci vykřičet, co lidství v sobě má. Doslova to chci vykřičet těmi tóny, které se nesou – ne jenom po planetě. Oni putují dál. Já cíleně vysílám zprávy, že lidství se probouzí, že lidství vstává a že je čas lidství podat ruku, že lidé na planetě potřebují pomoc, potřebují otevřít věci, aby se zvedli. Jsou věci, které zvládneme sami, ale jsou věci, které byly pro nás již těžké snášet a déle se s nimi vyrovnávat. Já v sobě nesu to, čím jsem tady na planetě prošel a mnohé z vás důvěrně znám a vy znáte mě. Za chvíli se budeme vnímat již zcela jinak. Ale vnímali jsme se i v tento krátký okamžik, který teď jste vlastně prožili v mých tónech, které v sobě nesou to, že probouzí…. Probouzím svým osobitým způsobem a dávám osobitým způsobem vědět, že lidství a lidé – bytosti – došli a že jsou připraveni převzít dění na planetě do svých rukou. Nejenom do svých rukou, ale doslova obejmout svým srdcem. A toto dávám a toto doslova zvěstuji a jsem rád, že jsem vyslyšen a že i vy jste si našli tu cestu ke mně. Rád bych (s vámi některými, kteří to hluboce cítíte, tak mi dovolte), abych já, právě ve svých tónech vám pomohl otevřít to, do čeho se již probouzíte a co já mám již dané a v sobě otevřené. A pokud vy, co to cítíte a zaposloucháte se do mých tónů a necháte je projít svým srdcem, tak já vám pomohu otevřít to, co já mám dané a co já mám tak zvaně již otevřené. Pomohu vám otevřít ve vašich srdcích toto rozpomenutí. I toto svým projevem předávám a velice rád to předám i vám. A jak už jsem řekl, mnohé z vás opravdu důvěrně znám a byl bych rád, kdo to cítíte, tak se se mnou osobně propojte, protože ta doba, jak já vnímám, nesnese otálení. Ta doba je teď opravdu živá ke změně a teď zralá na to, abychom vystoupili v tomto projevu změny a učinili kroky, které budou již opravdu znamenat změnu a přerod a já pro to i takto zpívám. Takto jsem sem přišel, abych svými tóny ta lidská srdce otevřel. …

Sdílej

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *